Parkingi nadmorskie w sezonie letnim – będą zmiany

Podział na parkingi liniowe i przestrzenne, włączenie parkingów liniowych do Strefy Płatnego Parkowania (SPP), rezygnacja z zarządzania parkingami przestrzennymi przez operatora prywatnego, ujednolicenie zasad i stawek za postój na wszystkich parkingach oraz ograniczenie wysokości opłat dodatkowych we wszystkich nadmorskich lokalizacjach. Takie będą w przyszłym roku zmiany w systemie płatnego parkowania w strefach nadmorskich. Miasto podsumowało tegoroczną, pilotażową edycję programu i przedstawiło pomysły na funkcjonowanie tych parkingów na przyszły rok.

– Tegoroczny program był pilotażem, po jego zakończeniu wyciągamy wnioski i wprowadzamy potrzebne, naszym zdaniem, modyfikacje. Najważniejszą z nich w przyszłym roku będzie podział parkingów nadmorskich na dwa rodzaje: przestrzenne i liniowe. Te pierwsze, to miejsca położone poza pasami drogowymi. Zarządzać będzie nimi miejski operator. Drugi rodzaj parkingów – liniowe, to miejsca parkingowe w pasach drogowych. Parkingi te działać będą tak jak miejska Strefa Płatnego Parkowania i funkcjonować będą na zasadach identycznych jak pozostałe obszary SPP w Gdańsku – zapowiada zastępca prezydenta Gdańska ds. komunalnych Piotr Grzelak.

Ujednolicone godziny i stawka
Ujednolicone zostaną godziny poboru opłat parkingowych na letnich parkingach. Postój płatny będzie obowiązywał w godzinach od 9.00 do 17.00. – Wprowadzamy to rozwiązanie, ze względu na mieszkańców, którzy po zakończeniu pracy chcą wypocząć na plaży – wyjaśnia Piotr Grzelak. Ujednolicona zostanie też wysokość tzw. opłat dodatkowych. Obecnie w SPP opłata ta wynosi 50 zł. – Od przyszłego roku ta stawka obowiązywać będzie również na parkingach nadmorskich w sezonie letnim. Co więcej analizujemy możliwość wprowadzenia na parkingach przestrzennych rozwiązania, w ramach którego po przekroczeniu opłaconego czasu, opłata za postój jest naliczana jako dwukrotność stawki godzinowej, a nie jak pierwotnie, w sposób skokowy – dodaje wiceprezydent.

Nowoczesne parkometry
– Wprowadzimy parkomaty umożliwiające nowoczesne formy płatności, np. przy użyciu karty płatniczej, w tym pay-pass. Rekomendujemy przyporządkowanie opłaty do numeru rejestracyjnego pojazdu. Chcemy, żeby w miejscu poboru opłat obecna była obsługa parkingowa w ubiorach służbowych oraz zainstalowana była na trwałe informacja o kontakcie telefonicznym w sprawach bieżącej obsługi parkingów – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Nowość-abonamenty na parkowanie
Zgodnie z uchwałą, na terenie SPP będą funkcjonowały abonamenty parkingowe dla mieszkańców nieruchomości przylegających do strefy. Zasady ich wydawania będą identyczne, jak w całorocznych SPP. – W tym roku wprowadziliśmy zmiany w strefach na terenie całego miasta, wychodzą one naprzeciw potrzebom mieszkańców – podkreśla Piotr Grzelak. Abonament miesięczny został obniżony i wynosi teraz 20 zł za miesiąc (wcześniej 30 zł/mc) i 120 zł za rok (wcześniej 300 zł/rok).

Tylko w dni powszednie czy również w weekendy?
Gdyby zasady funkcjonowania parkingów w strefach nadmorskich zmieniano dziś, nie można byłoby pobierać na części z nich opłat w weekendy. Mowa o parkingach funkcjonujących w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o drogach publicznych – opłaty za postój w SPP można pobierać jedynie w dni robocze. Aby rzeczywiście móc uporządkować kwestie parkowania w strefach nadmorskich co jest podstawowym założeniem programu płatnych parkingów nad morzem – należy pobierać tam opłaty za postój także w weekendy. Dlatego Gdańsk już w lutym wysłał do Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekt zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawie możliwości poboru opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania również w weekendy. – Liczymy na to, że wnioski skierowane do ministra przyniosą konkretne efekty i ustawa o drogach publicznych zostanie zmieniona – dodaje Piotr Grzelak.

SUMP
Równocześnie z rozpoczęciem porządkowania parkowania w strefie nadmorskiej, miasto przystępuje też do debaty na temat szeroko rozumianej polityki mobilności w ramach przygotowywanego dokumentu pn. „Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej (SUMP)”. – Pierwszym obszarem, którym zajmiemy się w ramach SUMP jest właśnie polityka parkingowa. Już w październiku planowana jest wizyta w Gdańsku eksperta zewnętrznego ds. polityki parkingowej, a na przełomie października i listopada odbędą się warsztaty z mieszkańcami. Opracowanie programu w zakresie polityki parkingowej planowane jest na grudzień – wyjaśnia prezydent Grzelak.

Po co to wszystko?
Przypomnijmy, celem wprowadzonego pilotażowego wakacyjnego programu parkingowego było uporządkowanie parkowania w obszarach przyplażowych zlokalizowanych zarówno w pasie drogowym, jak i poza nim, umożliwienie mieszkańcom i turystom swobodnego korzystania z miejsc parkingowych oraz wykluczenie przypadków łamania przepisów ruchu drogowego w zakresie parkowania pojazdów. Rozpoczęcie tego programu było niezwykle istotne, analizy wykazały bowiem, że w pasie nadmorskim w sezonie brakuje ponad 3 tysięcy miejsc parkingowych (gdyby każdy z turystów, który dotarł w tym roku do Gdańska, chciał dojechać na plażę własnym autem, potrzebnych byłoby minimum 4,5 tysiąca miejsc parkingowych, a jest ich jedynie 1,3 tysiąca). Program był też odpowiedzią na problem dowolnego, często niezgodnego z prawem, parkowania pojazdów w rejonach przyplażowych.

Katarzyna Kaczmarek

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdynianie zadecydowali o swoich dzielnicach

Pustki Cisowskie - Demptowo liderem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. O tym, który projekt zostanie zrealizowany zdecydowało ponad 47%...

Zamknij