Zmiany w organizacji ruchu od 27 grudnia do 3 stycznia i dodatkowe kursy komunikacji miejskiej w Sylwestra

W związku z organizacją imprezy sylwestrowej od 27 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r.  w centrum Gdyni wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu związane z montażem oraz demontażem sceny oraz wyznaczeniem strefy dla widzów.  W noc sylwestrową zostaną również uruchomione dodatkowe kursy komunikacji miejskiej.
Od 27 grudnia zawężona zostanie jezdnia skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Zmiana związana jest z montażem sceny vis à vis płyty pomnika Marynarza Polskiego. Zwężenie obowiązywać będzie także na jezdni przy dawnym budynku Dowództwa Marynarki Wojennej RP,
W nocy z 30 na 31 grudnia od godz. 00.00 planowane są kolejne wyłączenia. Nie będzie możliwości przejazdu skwerem Kościuszki na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Świętojańskiej. Zamknięty zostanie także wjazd na skwer Kościuszki od skrzyżowania z ul. Świętojańską i od skrzyżowania z ul. Waszyngtona (w stronę ul. Świętojańskiej) oraz odcinek skweru przed skrzyżowaniem z ul. Borchardta. Nie będzie też możliwości wjazdu na skwer ulicą Żeromskiego,
31 grudnia od godz. 20.30 poza ww. zmianami zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Borchardta.
Podczas imprezy dojazd do Teatru Muzycznego możliwy będzie ulicami Kamiennej Góry, tj. Legionów, Korzeniowskiego, Sienkiewicza, Sędzickiego.
Przywrócenie organizacji ruchu do stanu sprzed 27 grudnia planowane jest w godzinach przedpołudniowych 1 stycznia, za wyjątkiem zawężeń skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego i przy dawnym budynku Dowództwa Marynarki Wojennej RP, które pozostaną aż do całkowitego usunięcia konstrukcji sceny – planowane prace demontażowe zakończą się 3 stycznia.
Kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz do poleceń wydawanych przez Policję, Straż Miejską i służby porządkowe organizatora.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu, oraz do poleceń wydawanych przez Policję, Straż Miejską i członków służby porządkowej organizatora.
31 grudnia obowiązują rozkłady jazdy ważne w soboty. Tego dnia ze względu na spodziewaną większą frekwencję pasażerów udających się na Koncert Sylwestrowy w godzinach 21.00-23.45 na liniach: 20, 24, 25 i 28 wykonane zostaną dodatkowe kursy. Część kursów linii 710 zostanie zastąpiona kursami ww. linii. Na liniach autobusowych będą uruchamiane dodatkowe kursy w ramach potrzeb.

W godzinach nocnych uruchomione zostaną dodatkowe kursy na liniach:

N10 – na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Kacze Buki – Gdynia Dworzec Gł. PKP (obsługa trolejbusami);
N20 – na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Chwarzno Sokółka / Karwiny Tesco – Gdynia Dworzec Gł. PKP;
N25 – na trasie: Plac Kaszubski Świętojańska – Cisowa SKM;
N28 – na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Pustki Cisowskie – Gdynia Dworzec Gł. PKP;
N30 – na trasie: Kacze Buki – Gdynia Dworzec Gł. PKP – Rumia Dworzec PKP;
N40 – na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Obłuże – Oksywie – Pogórze Górne – Pogórze Dolne – Obłuże – Gdynia Dworzec Gł. PKP;
N65 – na trasie: Pogórze Górne – Rewa – Pogórze Górne.

Po pokazie sztucznych ogni nastąpi kumulacja odjazdów dodatkowych autobusów i trolejbusów z następujących przystanków:

„Skwer Kościuszki – „InfoBox 02″ przy ul. Świętojańskiej – N10 do Karwin i N20 do Chwarzna;
„Skwer Kościuszki – „InfoBox 04″ przy ul. 10 Lutego – N25 i N28 do Chyloni, N30 do Rumi oraz N40 do Obłuża i Oksywia.

Ponadto w noc sylwestrową gdańska linia nocna N1 obejmować będzie swoją trasą Sopot i Gdynię.

Karolina Szypelt

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdynio „Świeć się” i wygrywaj nagrody!

Po raz ósmy wystartowała akcja „Świeć się z Energą”, w której wybierane są najpiękniej oświetlone miasta w Polsce. Miejscowości konkurują...

Zamknij