V edycja Galerii Otwartej – zgłoś swoją pracę

Zapraszamy do prezentowania swojej twórczości w piątej edycji Galerii Otwartej. Na prace Projektornia GAK czeka do 21 listopada 2017.

Galeria Otwarta to miejsce dla amatorów sztuk plastycznych, którym zostają udostępnione gościnne ściany Projektorni tak, aby każdy z nich mógł podzielić się swoją twórczością. – Nie ograniczamy wizji uczestników, zachęcamy do wyjścia z domu i poznania osób, których pasją są sztuki plastyczne. Oferujemy możliwość podzielenia się swoim artystycznym spojrzeniem z innymi, których wrażliwość daje impuls do kreatywnego spędzania czasu – wyjaśnia Marta Kąkel, organizatorka Galerii.

 

Prace należy dostarczać do Projektorni Gdańskiego Archipelagu Kultury do 21 listopada 2017.

Adres: ul. Dworska 29a Gdańsk Brzeźno, tel.58 343 46 91

 

Natomiast 29 listopada 2017 o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie w Galerii Otwartej, podczas którego odbędzie się wernisaż wspólnej wystawy oraz swobodna dyskusja z teoretykami i praktykami sztuki dotycząca kondycji twórczej. Ekspozycja prac potrwa do 22 grudnia 2017r.

 

REGULAMIN GALERII OTWARTEJ
1. Organizatorem Galerii Otwartej jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku Brzeźnie ul. Dworska 29 a.
2. W GALERII OTWARTEJ może uczestniczyć każdy, bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych.
3. Do Galerii Otwartej można zgłosić dwie prace, w przypadku dużej ilości zgłoszeń będzie można wyeksponować tylko jedną.
4. Galeria Otwarta to prospołeczna akcja zachęcająca twórców amatorów z dziedziny sztuk plastycznych do podzielenia się swoją wizją z innymi. Zorganizowanie miejsca do ekspozycji twórczości amatorskiej ma na celu sprowokowanie do aktywności twórczej.
5. Zgłaszając się do projektu, uczestniczki i uczestnicy zezwalają Projektorni GAK na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów oraz przenoszą na Projektornię GAK prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów w celu wykorzystania ich na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia /zapisu/ we wszelkich możliwych formach takich jak fotografia, video, audio
b) zwielokrotniania na wszelkich rodzajach nośników video, audio
c) upubliczniania
d) przetwarzania zapisów do celów promocji.
6. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na ujawnianie i rozpowszechnianie wizerunku w związku z udziałem w Galerii Otwartej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac podczas przesyłania drogą pocztową.
8. Nadsyłając pracę, Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora.
9. Udział w Galerii Otwartej nie jest objęty wynagrodzeniem.

Anna Iwanowska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
III Gdański Dzień bez Długów – 17 listopada 2017 r. – „Weź bilet i skasuj długi”

Gdańsk jest pierwszym miastem w kraju, które na szeroką skalę wspiera mieszkańców w walce z zadłużeniami. W październiku przyjęto uchwałom...

Zamknij